วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ไมโครคอมพิวเตอร์

ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก มีส่วนของหน่วยความจำและความเร็วในการประมวลผลน้อยที่สุด สามารถใช้งานได้ด้วยคนเดียว จึงมักถูกเรียกว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC)

ปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงกว่าในสมัยก่อนมาก อาจเท่ากับหรือมากกว่าเครื่องเมนเฟรมในยุคก่อน นอกจากนั้นยังราคาถูกลงมาก ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมใช้มาก ทั้งตามหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน ตลอดจนตามโรงเรียน สถานศึกษา และบ้านเรือน บริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกจำหน่ายจนประสบความสำเร็จเป็นบริษัทแรก คือ บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์

ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรือเรียกว่า พีซี (Personal Computer : PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งอาจจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นในเครือข่าย


เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  • แบบติดตั้งใช้งานอยู่กับที่บนโต๊ะทำงาน (Desktop Computer)
  • แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Computer) สามารถพกพาติดตัว อาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จากภายนอก ส่วนใหญ่มักเรียกตามลักษณะของการใช้งานว่า Laptop Computer หรือ Notebook Computer

อาจจะกล่าวได้ว่าไมโครคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้

สามารถแบ่งแยกไมโครคอมพิวเตอร์ตามขนาดของเครื่องได้ดังนี้


1. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้ตั้งบนโต๊ะ มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแผงแป้งอักขระ2. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางใช้งานบนตักได้ จอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบชนิดจอภาพผนึกเหลว (Liquid Crystal Display : LCD)น้ำหนักของเครื่องประมาณ 3-8 กิโลกรัม


3. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ (notebook computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่าแล็ปท็อป น้ำหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อป


4. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเฉพาะอย่าง เช่นเป็นพจนานุกรม เป็นสมุดจนบันทึกประจำวัน บันทึกการนัดหมายและการเก็บข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่สามารถพกพาติดตัวไปมาได้สะดวก


แหล่งที่มา http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/index2.htm

http://pirun.ku.ac.th/~b4803044/UntitledFrameset-Total.html

http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/saisuree/index.html

29 ความคิดเห็น:

นันทิยา กล่าวว่า...

5021408119


ดีแล้ว

วิไลลักษณ์ กล่าวว่า...

เนื้อหาดี จัดรูปแบบได้สวย

ศุภลักษณ์ เอกเอี่ยม กล่าวว่า...

ข้อ มูล เยอะ เหมาะสม ครับ มี รูป ประ กอบ สวย ดี ครับ เข้า ใจ ง่าย
(5021408156)

ปิยวัฒน์ วัฒนภิบาล 5021408354 กล่าวว่า...

ข้อมูลเยอะ เนื้อหาก็ดี

ประวิช คล้ายชูกุน 5021408069 กล่าวว่า...

งานดีมีคุณภาพ

บุญฑริกา กล่าวว่า...

มีรูปด้วย

ชัดดี

Waravut 5021408166 กล่าวว่า...

อ่านง่ายดีคับ 8166

ศรินภัสร์ กล่าวว่า...

เนื้อหาเยอะดี เข้าใจง่าย
5021408321

วิโรจน์ กล่าวว่า...

รายงานเสียงเบาไปหน่อย

แต่เนื้อหาดีคับ

5021408071

จิราภรณ์ กล่าวว่า...

เนื้อหาดีค่ะ รูปแบบสวยดี

5021408320

G๐๐nG กล่าวว่า...

ก็ดี

เฉลิมพงษ์ กล่าวว่า...

เนื้อหาดี 5021408410

ชัยพร กล่าวว่า...

เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจดีครับ 8146

ทิพาพร กล่าวว่า...

เนื้อหาเยอะดี
5021408144

พงษ์ดนัย กล่าวว่า...

พงษ์ดนัย 5021408131

เนื้อหาดีคับชอบมากๆ

วีระพงศ์ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
วีระพงศ์ กล่าวว่า...

iยงานดีเนื้อหาเยอะดีแล้ว

รูปคนเม้นหล่อมากไปหน่อยอะน้า

5021408073

ศิรินทรา กล่าวว่า...

รายงานดี5021408177

รัตน์ชนก กล่าวว่า...

เนื้อหาดี จัดรูปแบบได้สวย

8162

กนกพร กล่าวว่า...

ดีแล้วนะ
5021408134

สุวารี กล่าวว่า...

ตัวหนังสือเล็ก 8143

tk17_florence กล่าวว่า...

ดีมากๆเลย 8098

ครบไปทุกอย่าง

วรรณิศา กล่าวว่า...

ข้อมูลอ่านง่ายดี
5021408142

ดวงดี กล่าวว่า...

พูดได้ดี

กิตติพันธุ์ (ลูกมด) กล่าวว่า...

แจ๋วววววววว!!

8152

อนุศรา กะรัมย์ กล่าวว่า...

ดีแล้วนะ
5021408150

วัชรพงศ์ กล่าวว่า...

พอใช้ พยายามอีกนิดหนึ่ง
5021408167

พิษณุ กล่าวว่า...

เนื้อหาดี

Rung(รุ่ง) กล่าวว่า...

อ่านง่ายดี